Foreningen Fortellingens kraft

Foreningen Fortellingens kraft ble stiftet i Bergen den 1. februar 2018.

Styret består av:

  • Leder: Bjørn Asle Nord, Bergens Tidende
  • Nestleder: Kristine Holmelid, Universitetet i Bergen
  • Thomas Ergo, Stavanger Aftenblad
  • Anne Jo Lexander, Bergens Tidende
  • Elise Kruse, Vårt Land

Vara: 

  • Melanie Burford, frilans
  • Ronald Hole Fossåskaret, NRK Hordaland